Cofio / Rememberance

Efallai i chi weld y rhif 100 ar y ffens y tu allan i’r ysgol.  Dyma waith Eco-Bwyllgor yr ysgol.  Mae’r disgyblion wedi defnyddio hen boteli plastig er mwyn gwneud pabïau coch a’u gosod i ffurfio’r rhif 100.  Dyma oedd y disgyblion eisiau gwneud er mwyn cofio’r miloedd oedd wedi dioddef yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, a ddaeth i ben 100 mlynedd yn ôl.  Cynhaliodd y disgyblion wasanaeth y prynhawn ‘ma i ddangos eu gwaith ac i gofio’r bobl oedd wedi dioddef yn ystod y Rhyfel Mawr ac mewn rhyfeloedd eraill ers hynny.

You might have seen the number one hundred on the fence outside the school.  This is the work of the Eco-Committee.  The pupils have used old plastic bottles to make red poppies and placed them to form 100.  This is what the pupils wanted to do to remember those that suffered during the First World War, and to mark the centenary of the end of the War.  During an assembly this afternoon, the pupils presented their work and also remembered those that suffered during the Great War and subsequent wars.