Coeden Merched y Wawr / Merched y Wawr’s Tree

Diolch yn fawr iawn i Gangen Wrecsam Merched y Wawr am eu rhodd arbennig o goeden i’r ysgol.  Mae’r gangen yn dathlu hanner can mlwyddiant eleni ac fel rhan o’u dathliadau yn cyflwyno coeden i bob un o ysgolion Cymraeg Wrecsam.  Llongyfarchiadau a phen-blwydd hapus!

Thank you very much to the Wrexham Branch of Merched y Wawr for their special gift of a tree to Ysgol Plas Coch. This year marks the branch’s 50th anniversary and as part of their celebrations are presenting a tree to every Welsh-medium school in Wrexham. Congratulations and happy birthday!