Clwb STEM Club (Bl. 5 a 6)

Mae’r sesiwn gyntaf ar ôl ysgol fory.  Bydd y plant yn cwblhau gweithgaredd SuperStar, cam cyntaf tuag at ennill Gwobr CREST (https://www.crestawards.org/crest-superstar).  Diolch i riant disgybl Blwyddyn 6 am yr awgrym.

First session after school tomorrow.  The children will complete a SuperStar activity, the first step towards a CREST Award (https://www.crestawards.org/crest-superstar).  Thanks to a parent of a Year 6 pupil for the suggestion.