Clwb pêl-rwyd / Netball Club

Mi fydd Clwb Pêl-rwyd yn ail gychwyn dydd Iau yma 10/01/19 yn neuadd yr ysgol ac yn gorffen am 4:30pm. Mae gennym gystadleuaeth pêl rwyd yr Urdd ar ddydd Mercher 16/01/19. Os ydy eich plentyn yn dymuno bod yn rhan o’rtîm mae’n hanfodol iddi/iddo ddod i’r ymarfer ar ôl ysgol dydd Iau yma.

Diolch yn fawr,

Miss Moreton

Netball Club will be restarting this Thursday 10/01/19 in the school hall and will finish at 4:30pm. We have an Urdd netball competition on Wednesday the 16/01/19. If your child would like the chance of being part of the team it is essential that he/she attends the session after school this Thursday.

Thank you,

Miss Moreton