Cit pel droed a phel rwyd / Football and netball kit

Mae Blwyddyn 6 wedi bod yn brysur iawn dros y dyddiau diwethaf yn cynllunio a pharatoi syniadau ar gyfer gweithgareddau i godi arian er mwyn prynu citiau pêl droed a pêl rwyd newydd ar gyfer timau’r ysgol. Gwerthfawrogem yn fawr eich cefnogaeth dros yr wythnosau nesaf. 

Gweithgareddau: 

Cystadleuaeth lliwio – 9-13/10/2023 

Noson Ffilm – 16/10/2023 

Cystadleuaeth enwi’r tedi – 16-19/10/2023 

Diwrnod di-wisg – 27/10/2023 

Cadwch lygad ar wefan yr ysgol am fwy o fanylion ynglŷn a’r gweithgareddau uchod. 

Year 6 have been very busy over the last few days planning and preparing ideas for a range of activities to raise money to buy new football and netball kits for the school teams. We wouls your support over the coming weeks.

Activities: 

Colouring competition– 9-13/10/2023 

Film night – 16/10/2023 

Name the teddy competition – 16-19/10/2023 

Non uniform day – 27/10/2023