Cinio Ysgol / School Dinners

O ddydd Llun, 29 Ebrill bydd pris cinio ysgol i’r Babanod yn codi i £2.40 y diwrnod.  Bydd pris cinio ysgol i’r Adran Iau yn dal i fod yn £2.40 y diwrnod.

From Monday, 29 April the  price of a school dinner for Infants will be increased to £2.40 per day.  The price of a school dinner for the Juniors will remain at £2.40 per day.