Cinio Nadolig Blasus / Tasty Christmas Lunch

Diolch yn fawr iawn i staff y gegin am ginio Nadolig blasus iawn heddiw. Roedd y plant a’r staff wedi mwynhau’r bwyd yn fawr ar ôl yr holl waith paratoi.

A huge thanks to the kitchen staff for a tasty Christmas lunch today. The children and staff thoroughly enjoyed the food after all the preparation work.