Cinio Nadolig 14.12.23 / Christmas Dinner 14.12.23

Os hoffech i’ch plentyn (Derbyn i Bl 6) gael cinio Nadolig yn yr ysgol dydd Iau nesaf, Rhagfyr 14eg a wnewch chi archebu y cinio drwy ParentPay erbyn dydd Mawrth, Rhagfyr 12fed os gwelwch yn dda. Sylwch mai dyma’r unig ddewis o ginio ysgol ar y diwrnod. Gall y disgyblion ddod i’r ysgol mewn siwmper Nadolig ar y 14eg.

If you’d like for your child to have a Christmas lunch (Reception to Year 6) this coming Thursday, December 14th, could you please order the lunch through ParentPay by Tuesday, December 12th. Please note that this is the only choice of school lunch on the day. The children can come to school in their Christmas jumper on the 14th.