Ceisiadau Meithrin/ Nursery class applications

Mae’r cyfnod gwneud cais am le yn nosbarth Meithrin yr ysgol ar gyfer mis Medi yn cau dydd Gwener yma, Chwefror 16eg. Gellir gwneud cais drwy’r ddolen isod:

The application period for a place in the school’s Nursery class for this coming September closes this Friday, September 16th. Applications can be made through the link below:

https://www.wrecsam.gov.uk/service/derbyniadau-ysgol/derbyn-i-ddosbarthiadau-meithrin

https://www.wrexham.gov.uk/service/school-admissions/nursery-school-admissions