Ceisiadau Meithrin ar gyfer Medi / Nursery class applications for September

Os oes unrhyw un am wneud cais am le i blentyn yn nosbarth Meithrin yr ysgol ar gyfer mis Medi, cofiwch mai dydd Gwener yma, Chwefror 18fed yw’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau. Gellir gwneud cais drwy:

https://www.wrecsam.gov.uk/service/derbyniadau-ysgol/derbyn-i-ddosbarthiadau-meithrin

 

If anyone wishes to apply for a place for their child in the school’s Nursery class in September, a reminder that the closing dates for applications is this coming Friday, February 18th. Applications can be made through WCBC’s website:

https://www.wrexham.gov.uk/service/school-admissions/nursery-school-admissions?_ga=2.189174251.1518995214.1644932169-132778696.1638548000