Ceisiadau dosbarth Meithrin / Nursery class applications

Mae’r dyddiad cau ar gyfer gwneud ceisiadau am le yn nosbarth Meithrin yr ysgol wedi ei ymestyn i dydd Gwener, Chwefror 28ain.

The closing date for Nursery class applications for September has been extended to Friday, February 28th.

https://www.wrecsam.gov.uk/welsh/education_w/admissions_nursery.htm

https://www.wrecsam.gov.uk/english/education/admissions_nursery.htm