Cau’r ysgol / Closing the school

Oherwydd rhagolygon y tywydd ar gyfer y prynhawn, rydym wedi penderfynu cau’r ysgol am 12:00pm felly gwerthfawrogem pe baech yn gallu gwneud trefniadau i ddod i gasglu’ch plentyn.  Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra mae hyn yn ei achosi.

Due to the weather forecast for this afternoon, we are closing the school at 12:00pm, we would therefore appreciate if you could make arrangements to collect your child from school.  Apologies for any inconvenience.