Casglu’ch plentyn/plant o’r ysgol / Collecting your child/children from school

Mae trefniadau casglu’r plant o’r ysgol yn wahanol heddiw oherwydd y tywydd.  Mae disgyblion y Derbyn, Blynyddoedd 1 a 2 am gael eu rhyddhau o ddrws y Meithrin sydd i’r chwith o’r brif fynedfa.  Mae disgyblion Blynyddoedd 3, 4, 5 a 6 am gael eu rhyddhau o’r neuadd felly rydym yn gofyn i chi gasglu’ch plentyn/plant drwy’r brif fynedfa os gwelwch yn dda.

Due to the weather, arrangements to collect the children from school are different today.  Reception and Years 1 and 2 pupils will be released from the Meithrin door, to the left of the main entrance.  Years 3, 4, 5 and 6 pupils will be released from the hall so we ask you to collect your child/children through the main entrance please.