Casglu prynhawn ma / Afternoon pick up

Oherwydd fod rhannau o’r buarth o dan dipyn o ddwr, a wnaiff rhieni disgyblion Derbyn, Bl 1 a Bl 2 gasglu eu plant o’r brif fynedfa ar ddiwedd y dydd a Bl 3, 4, 5 a 6 a Meithrin Mwy o’r giat gornel wrth Blwyddyn 5 a 6. Gallwch gasglu o 3:10pm ymlaen i drio osgoi gormod o dagfa.

Os gwelwch yn dda a wnewch chi fod yn amyneddgar wrth gasglu gan fod nifer o staff o ardal Sir y Fflint wedi gorfod gadael yn gynnar oherwydd fod ffyrdd yn cau yno.

Diolch am eich cydweithrediad.

As the parts of the yard are flooded, at the end of the day could parents of Reception, Years 1 and 2 pupils collect their children from the main entrance and Years 3, 4, 5, 6 and Meithrin Mwy from the gate by the corner of Year 5 and 6. You can collect the children from 3:10pm to try and avoid too much congestion.

Could you please be patient when collecting as a number of staff that live in Flintshire have had to leave early as roads are closing there. 

Thank you for your cooperation.