Casglu plant o’r ysgol 20.01/ Collecting children from the school 20.01

Trefniadau casglu prynhawn ‘ma:

Meithrin Mwy, Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 – wrth y brif fynedfa

Bl 3, 4, 5 a 6 – trwy’r drysau ochr yn ymyl Bl 5 a 6

 

Collecting arrangements this afternoon:

Nursery Plus, Reception, Years 1 and 2 – by the main entrance

Years 3, 4, 5 and 6 – through the side doors by Years 5 and 6

Gallwch gasglu unrhywbryd o 3:10pm ymlaen / You can collect anytime from 3:10pm onwards

Dim ond y prif lwybr sydd i’w ddefnyddio, ni fydd y giat waelod ar agor.  / Only the main path to be used, the bottom gate won’t be open.