Carol yr Wyl – S4C

Isod mae dolen i chi gael gwylio rhagflas o berfformiad yr ysgol ar gyfer cystadleuaeth Carol yr Wyl ar raglen Prynhawn Da ar S4C y prynhawn ‘ma. Bydd cyfle i weld y garol yn ei chyfanrwydd, gan gynnwys recordiad a wnaed yn Eglwys San Silyn, ar raglen arbennig o Carol yr Wyl ar Ragfyr yr 22ain.

Gellir gwylio’r clip hefyd ar dudalen Facebook ac X (Trydar) yr ysgol.

Below is a link to watch a preview of the school’s performance for the ‘Carol yr Wyl’ competition on S4C’s ‘Prynhawn Da’ programme today. There will be a chance to see the whole performance, including a recording at St Giles Church, in a special ‘Carol yr Wyl’ programme on December 22nd. 

The clip can also be seen on the school’s Facebook and X  pages. 

https://www.s4c.cymru/clic/programme/871691555

https://www.bbc.co.uk/programmes/p0gtx28c