Cais am le Meithrin ym Medi 2023 / Applying for a Nursery class place for September 2023

Mae’r cyfnod gwneud cais am le yn nosbarth Meithrin yr ysgol ar gyfer mis Medi nesaf yn awr ar agor. Gellir gwneud cais drwy wefan CBSW (dolen isod). Y dyddiad cau am geisiadau yw Chwefror 17eg. Os oes angen unrhyw wybodaeth am hyn arnoch, cysylltwch efo’r ysgol.

It’s now possible to make an application for a place in the school’s Nursery class in September. Applications can be made through the WCBC website (link below). The closing dates for applications is February 17th. If you need any further information about making an application, please contact the school. 

https://www.wrecsam.gov.uk/service/derbyniadau-ysgol/derbyn-i-ddosbarthiadau-meithrin

https://www.wrexham.gov.uk/service/school-admissions/nursery-school-admissions