C.Rh.A./P.T.A. Diwrnod di-wisg / Non-uniform day 24.5.19

Annwyl Rieni
Bydd diwrnod di-wisg nesaf ar ddydd Gwener 24ain Mai 2019. Gofynnwn am gyfraniad tuag at hyn (rhodd a awgrymir £1). Bydd yr holl arian a godir yn mynd tuag at godi arian ar gyfer yr ysgol. Diolch

Dear Parents
The next non–uniform day will be on Friday 24th May 2019. We ask for a contribution towards this (suggested donation £1). All money raised will go towards raising funds for the school. Thank You