Bore Gwobrwyo Ysgolion Iach / Healthy Schools Awards Ceremony

Mae criw o ddisgyblion Blwyddyn 6 wedi bod yn derbyn gwobr Ysgolion Iach ar ran yr ysgol yng Nghanolfan Catfin Finch y bore ‘ma.  Diolch i Miss Rebecca Scott am fynd â’r plant ac am ei gwaith caled yn arwain yr elfen  bwysig yma o fywyd yr ysgol. A group of Year 6 pupils went to receive a Healthy Schools award on behalf of the school at the Catrin Finch Centre this morning. Thanks to Miss Rebecca Scott for taking the children and for coordinating the programme at school.