Blwyddyn 6 yng Nglan Llyn / Year 6 in Glan Llyn

Mae Blwyddyn 6 wedi cyrraedd Glan Llyn yn saff a wedi cael prynhawn prysur yn barod! Gobeithio bydd pawb yn cysgu heno! Cofiwch y gallwch ddilyn cyfrif Twitter yr ysgol, @YsgolPlasCoch am ddiweddariadau.

Year 6 have arrived safely in Glan Llyn and have had a busy afternoon. We hope everyone will sleep tonight! Follow the school’s Twitter account @YsgolPlasCoch for regular updates.