Blwyddyn 6 / Year 6 – Glan Llyn

Mae’r plant ar eu ffordd yn ôl i’r ysgol o Glan Llyn ac rydym yn eu disgwyl yma tua 2:30pm.  Mae croeso i chi nôl eich plentyn yn gynnar.

The children are on their way back to school from Glan Llyn and we expect them to be here at around 2:30pm.   You’re welcome to collect them early if you wish.