Blwyddyn 3 a 4 – Moel Famau

Llongyfarchiadau enfawr i bawb ym Mlwyddyn 3 a 4 am lwyddo i gasglu £1445 wrth gwblhau’r daith gerdded noddedig i fyny Moel Famau. Rydym mor falch ohonoch! Byddwn yn rhannu’r arian rhwng Adran Bl 3 a 4 Ysgol Plas Coch a Ward y Plant Ysbyty Maelor – da iawn chi i gyd!

Huge congratulations to everyone in Year 3 and 4 for collecting £1445 after completing the sponsored walk to the top of Moel Famau. We are so proud of you! The money raised will be shared between the Year 3 and 4 department and Maelor Hospital Children’s Ward – well done to you all!