Balansau cyfrifon / Account balances

Os oes rhai ohonoch wedi actifadu eich cyfrifon ParentPay ac yn gweld nad yw balansau cinio ysgol, clwb brecwast a clwb ar ol ysgol eich plentyn wedi eu trosglwyddo, peidiwch a phoeni gan na fydd y broses o’u trosglwyddo yn cychwyn tan ar ol amser cinio dydd Gwener.

If you have already activated your ParentPay account and noticed that your child’s school dinner, breakfast club and after school club balances hasn’t been transferred, don’t worry as the process of transferring these won’t begin until after lunchtime on Friday.