Athro Newydd Ysgol Plas Coch? / Ysgol Plas Coch’s New Teacher?

Daeth rhywun arbennig i’r ysgol heddiw i longyfarch un o hyfforddwyr Clwb Pêl-droed Ieuenctid Rhosddu United.  Rydym yn ffodus iawn o gael nifer yn ein cymuned sy’n gweithio’n galed dros ein plant.

Ryan Giggs happened to stop by at Ysgol Plas Coch after school to congratulate one of Rhosddu United YFC’s coaches.  We’re very fortunate to have so many individuals in our community that work so hard for our children.

Roedd rhywun yn mynnu cael llun; nid pob dydd mae Ryan Giggs yn cael y cyfle i gael llun gyda’n pennaeth!

Someone insisted on having a photo; Ryan Giggs made the most of being at Ysgol Plas Coch and was delighted to have a photo with our head!