Atgoffa clwb brecwast / Breakfast club reminder

Nodyn i’ch hatgoffa o’r newidiadau i’r clwb brecwast fydd yn dod yn weithredol o yfory (Mawrth y 4ydd) ymlaen. Mae’r amseroedd pan fydd angen talu / dim angen talu isod. Os bydd plant yn cyrraedd yn ystod y cyfnod talu wythnos yma, bydd angen talu £1 os nad oeddech wedi talu ar lein erbyn prynhawn Iau, Chwefror 21ain. Bydd unrhyw daliadau sydd wedi eu gwneud ar lein ar ol y dyddiad hwn (e.e. dros hanner tymor) yn mynd tuag at gostau mynychu’r clwb yn ystod w/c Mawrth 11eg. Mae linc isod i’r llythyron gwreiddiol hefyd.

A reminder  of the changes to the breakfast club that will be coming into effect from tomorrow (March 4th) onwards. The relevant times and cost are below. Children arriving during the paying period this week will need to pay a £1 on the day if an online payment wasn’t made by the afternoon of February 21st. Any payments made after this date (i.e. over half term) will go towards attending the club during w / c March 11th. There’s a link below to the original letters as well.

8:05 – 8:25: cost o £1 / cost of a £1

8:25 – 8:45 – am ddim / free

8:45 – Clwb yn cau / Club closes

https://ysgolplascoch.cymru/newidiadau-clwb-brecwast-breakfast-club-changes/