Archebu noson rieni / Parent Evening booking

Nodyn i’ch hatgoffa fod angen nodi eich dewis o noson ar gyfer nosweithiau rhieni erbyn 7:00pm nos fory (Mawrth) gan y byddwn yn mynd ati i drefnu’r amseroedd dros y dyddiau nesaf. Gyrrwyd ebost efo dolen i’r ffurflen dydd Mercher diwethaf (14eg).

A reminder that the parent evening booking form needs to be completed by 7:00pm tomorrow evening (Tuesday) as we will be arranging the times over the next few days. An email with a link to the form was sent last Wednesday (14th).