Apel Wcrain / Ukraine Appeal

Diolch yn fawr i bawb am eu haelioni ar ein diwrnod heddwch dydd Llun. Rhwng gwerthiant y breichledi heddwch a chyfraniadau am wisgo gwyn, codwyd cyfanswm o £569.52 tuag at Apêl Wcráin Teams4U. Dyma rai aelodau o’r Cyngor Ysgol yn cyflwyno siec i Teams4U heddiw.
Thank you to everyone for their generosity on our Peace Day on Monday. Between the sale of the peace bracelets and contributions for wearing white to school, a total of £569.52 was raised towards Teams4U’s Ukraine appeal. Here are some members of the school council presenting a cheque to Teams4U today.