Anwen a Paul 🐨

Diolch i bawb a gefnogodd apêl y Cyngor Ysgol i fabwysiadu Coala.  Roedd yr ymateb yn wych, fe wnaethon ni fabwysiadu nid un, ond dau coala, gan fod cymaint wedi prynu tocyn raffl!  Dewisodd y Cyngor Ysgol fabwysiadu Anwen a Paul, gan eu bod wedi dioddef yn nhanau diweddar Awstralia.  Mae’r ddau erbyn hyn yn derbyn gofal yn Port Macquarie Koala Hospital, NSW.

Thank you to everyone who supported the School Council’s appeal to adopt a Coala.  The response was great, we adopted not one, but two koalas, as so many raffle tickets were bought!  The School Council chose to adopt Anwen and Paul, two burns victims from the recent fires in Australia.  Both koalas are receiving care at The Port Macquarie Koala Hospital in New South Wales:

https://www.koalahospital.org.au/around-the-hospital/update-burns-victims-linr-anwen-linr-paul