Ail agor ysgolion / Reopening of schools

Mae’n debyg y byddwch yn ymwybodol fod cyhoeddiad wedi ei wneud heddiw y bydd ysgolion yng Nghymru yn ail agor ar Fehefin 29ain ac y bydd gwyliau’r haf yn cael ei gwtogi i 5 wythnos gyda’r tymor yn gorffen ar Orffennaf 27ain. Bydd pethau’n wahanol iawn i sut oeddent cyn i ni gau ar Fawrth yr 2ofed a dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn cynllunio’r ffordd orau o dderbyn y disgyblion nol gan ddilyn cyngor a gofynion y Llywodraeth a’r Awdurdod Addysg Lleol. Byddwn yn eich diweddaru efo’r cynlluniau yma cyn gynted a phosib.

You are more than likely aware that, following an announcement today, schools in Wales will reopen on June 29th and that the summer holidays will be shortened to 5 weeks with the summer term ending on July 27th. Things will be very different in the school to what they were before we closed on March 20th. Over the next few weeks, we will be planning the best way to accept the pupils back into school, following the Local Education Authority and Welsh Government’s requirements and guidelines. We will be updating you with these plans as soon as possible.