Ail agor / Reopening

Blwyddyn Newydd Dda! Gobeithio fod pawb yn iawn a wedi mwynhau’r Nadolig. Nodyn i’ch hatgoffa y bydd yr ysgol yn ail agor i’r disgyblion dydd Mercher, Ionawr 11eg gan fod y 9fed a’r 10fed yn ddiwrnodau hyfforddiant.

Happy New Year! We hope that everyone is fine and enjoyed Christmas. Just a note to remind you that the school will reopen for the pupils on Wednesday, January 11th as the 9th and 10th are training days.