Adnoddau addysg bersonol / Personal education resources

Diolch yn fawr i Nerys Bennion o dîm Ysgolion Iach Wrecsam am dreulio amser ar ôl ysgol heno yn dangos adnoddau addysg bersonol i rieni.  Mae’r staff eisoes wedi derbyn hyfforddiant i’w defnyddio.

Thanks to Nerys Bennion from Wrexham’s Healthy Schools team for showing parents personal education resources after school tonight.  The staff have already received training on how to use them.