Adnodd diogelwch ar lein / Online safety resource

Dyma linc i adnodd defnyddiol i rieni a gofalwyr ar ddiogelwch ar lein

Below is a link to an useful resource for parents and carers about online safety

https://hwb.gov.wales/parthau/diogelwch-ar-lein/rhieni-a-gofalwyr/

https://hwb.gov.wales/zones/online-safety/parents-and-carers/