Gala Nofio / Swimming Gala

Llongyfarchiadau i dîm nofio’r ysgol am ddod yn gyntaf yng nghystadleuaeth Nofio i Ysgolion Lleol Sir Wrecsam. Diolch i bob un am eu hymroddiad gwych yn y pwll. Diolch hefyd i’r teuluoedd oedd yn cefnogi, rydym yn eich gwerthfawrogi.

Congratulations to the swimming team for coming first at the Annual Junior Schools Swimming Final for schools in Wrexham County. Thank you to the pupils for their dedication in the pool. Also a big thank you to the families that came to support, it is gratefully appreciated.