Traffig / Traffic

Rydym yn ymwybodol o broblemau efo traffig o gwmpas cylchfan B & Q ar hyn o bryd – peidiwch a phoeni os ydech yn styc yn y traffic, cymrwch eich amser – bydd y plant yn y dosbarthiadau fel arfer. Mae dosbarth Gwenllian yn gobeithio bod nol cyn gynted a phosib o’r Ganolfan Gymnasteg.

We are aware of traffic problems around the B & Q roundabout at the moment – don’t worry if you are held up, take your time – the children will be in the classes as usual for you to collect. Gwenllian class are held up but hope to be back asap.