Sinema/Cinema visits – Derbyn i Bl.6/Reception to Yr.6

Nodyn Atgoffa
Os hoffech i’ch plentyn cael y cyfle i fynd i’r sinema wythnos yma, mae angen talu cyn bore fory (Dydd Mawrth, 17.12.19)  Gallwch dalu ar-lein neu gydag arian parod i’r ysgol. Diolch.
Reminder
If you wish for your child to go to the cinema this week, please pay before tomorrow morning (Tuesday, 17.12.19)  You can pay online or by cash to the school.  Thank you.