PWYSIG – Newid i drefniadau diwedd y tymor / IMPORTANT – Changes to the end of term date

Cawsom wybod yn hwyr y prynhawn yma gan AALl Wrecsam am newid i ddyddiad diwedd y tymor. Bydd y tymor yn dod i ben nawr ar ddydd Gwener, Gorffennaf 17eg, sef y dyddiad gwreiddiol, felly ni fydd wythnos ychwanegol yn cael ei adio at ddiwedd y tymor. Mae llythyr isod gan Swyddogion o CBSW yn egluro mwy am hyn. Ymddiheuriadau mai ond copi Saesneg sydd wedi ei dderbyn hyd yn hyn, mae cyfieithiad i ddilyn.

Yn amlwg, golyga hyn y bydd rhaid i ni ail wampio ychydig ar ein trefniadau o ran y dyddiadau mae’r plant yn dod nol mewn i’r ysgol. Byddwn yn gwneud hyn dros y penwythnos ac yn gadael i chi wybod am unrhyw newidiadau yn gynnar wythnos nesaf.

 

We were informed late this afternoon by Wrexham’s LEA about a change to the end of term date. The term will now end on Friday, July 17th, which was the original date, meaning that there won’t be an additional week at the end of the term. There is a letter below from WCBC officials explaining more about this decision. 

This obviously means that we will have to make changes to our planned timetable of when the children would be returning. We will be doing this over the weekend and will inform you of the changes early next week.

Llythyr newid dyddiad diwedd y tymor / End of term date change letter