Plant sy’n gymwys i gael cinio am ddim / Children eligible for Free School Meals

Isod mae llythyr pwysig i rieni a gwarchodwyr plant sy’n gymwys i dderbyn cinio ysgol am ddim

Below is an important letter for parents and carers of pupils eligible for free school meals

Llythyr Cinio am Ddim / Free School Meals Letter

Linc i wneud cais/ Link to apply:

https://myaccount.wrexham.gov.uk/en/service/Free_School_Meals_____Direct_Payment_Application https://fynghyfrif.wrecsam.gov.uk/cy/service/Free_School_Meals_____Direct_Payment_Application