Noson Ffilm / Film Night (Derbyn i Blwyddyn 6)

Os ydech am i’ch plentyn fynychu’r noson ffilm yn yr ysgol nos Fawrth nesaf, Mehefin 11eg a fyddech cystal a dychwelyd y ffurflen ganiatad a’r £3 erbyn dydd Gwener yma, Mehefin 7fed os gwelwch yn dda.

If you’d like your child to attend the film night at the school next Tuesday, June 11th, please return the the permission form along with the £3 to school by this Friday, June 7th.