Meithrin, Derbyn Bl 1 a 2 / Nursery, Reception, Years 1 and 2

Isod mae doleni ar gyfer gweithgareddau yr wythnos yma i Meithrin, Derbyn Bl 1 a 2. Bydd pecynau papur ar gael i’w casglu o’r ysgol o yfory ymlaen.

Below are links to this week’s activities for Nursery, Reception, Years 1 and 2. Paper packs will be available for collection from the school from tomorrow.

Meithrin, Derbyn Bl 1 a 2

Amserlen Meithrin Timetable

Amserlen Derbyn Timetable

https://www.dropbox.com/sh/87tmtghm6iu81vv/AADOjyPaUcZXwnYpDyPljQ6wa?dl=0

 

Blwyddyn 1 a 2

https://www.dropbox.com/sh/09evwceeb7lsbgm/AAALTfv1t7w4z9CzkFdzvJtGa?dl=0