Meithrin, Derbyn, Bl 1 a 2 / Nursery, Reception, Years 1 and 2

Dyma lincs i waith wythnos yma. Os hoffech gopi papur o’r gwaith, gallwch eu casglu o’r ysgol o yfory (dydd Mawrth) ymlaen.

Below are links to this week’s work. If you’d like paper copies, they can be collected from school from tomorrow (Tuesday) onwards.

Meithrin a Derbyn

https://www.dropbox.com/sh/87tmtghm6iu81vv/AADOjyPaUcZXwnYpDyPljQ6wa?dl=0

Amserlen Meithrin Timetable

Amserlen Derbyn Timetable

Bl 1 a 2

https://www.dropbox.com/sh/z4ek0yrv1qqxb4o/AACIiKFrOsQOjzulITnb0rJDa?dl=0

Tasgau Bl 1 a 2 Activities