Meithrin, Derbyn, Bl 1 a 2 / Nursery, Reception, Year 1 and 2

Isod mae doleni i waith wythnos yma. Bydd pecynau papur ar gael i’w casglu o’r ysgol yfory (Bl 1 a 2) a dydd Mercher (Meithrin a Derbyn).

Below are links to this week’s work. Paper packs will be available for collection from the school from tomorrow (Years 1 and 2) and Wednesday (Nursery and Reception).

Meithrin a Derbyn

https://www.dropbox.com/sh/87tmtghm6iu81vv/AADOjyPaUcZXwnYpDyPljQ6wa?dl=0

Amserlen Meithrin Timetable

Amserlen Derbyn Timetable

Blwyddyn 1 a 2

https://www.dropbox.com/sh/jleutseiivat23o/AAAT057NUbH6hG96K6Em-_mka?dl=0