Holidaur dychwelyd i’r ysgol / Returning to school questionnaire

Nodyn i’ch hatgoffa, os nad ydech wedi gwneud yn barod, ei bod yn hanfodol eich bod yn cwblhau y ffurflen dychwelyd i’r ysgol derfynol erbyn 5:00pm heddiw. Diolch yn fawr am eich cydweithrediad.

Just a quick note to remind everyone,  if you haven’t already done, that it is imperative for you to complete the returning to school final questionnaire by 5:00pm today. Thank you for your co-operation.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k-4wyu9AEzZPgd73jQBjxlZUQjRWRjJNTzNXS1ZGVUhKWVk2MlRaSEFEUC4u