Gwybodaeth casglu a gollwng o wythnos nesaf ymlaen / Dropping off and collecting arrangements from next week onwards

Isod, mae yna lythyr pwysig yn egluro y drefn sydd i’w dilyn gan rieni a gwarchodwyr wrth ollwng a chasglu plant yn yr ysgol am y dair wythnos nesaf.

Below is an important letter for parents and carers regarding bringing children to the school and collecting them at the end of the day for the next three weeks.

Gwybodaeth gollwng a chasglu plant yn yr ysgol

Information on bringing children to school and collecting at the end of the day