Gwaith Diwedd Tymor / End of Term Work

Er mwyn anfon gwaith eich plentyn adref ar ddiwedd y tymor, gofynnwn i chi anfon bag plastig wedi ei labelu gydag enw eich plentyn i’r ysgol erbyn diwedd yr wythnos, 12.7.24, os gwelwch yn dda.

In order to send your child’s work home at the end of the term, please could you send a plastic bag labelled with your child’s name to school by the end of the week, 12.7.24.

Diolch / Thank you