Ffurflenni Iniwneiddio Ffliw / Flu Immunisation Forms

Dosbarth Derbyn i Bl 6 – Os gwelwch yn dda, a wnewch chi sicrhau eich bod wedi dychwelyd y ffurflenni imiwneiddio ffliw, a ddosbarthwyd cyn yr haf, i’r ysgol erbyn dydd Mawrth, Medi 14eg. Mae angen i ffurflenni pob plentyn gael eu dychwelyd, os ydech yn cydsynio i’ch plentyn gael ei imiwneiddio ai peidio. Mae ffurflenni sbar ar gael o swyddfa’r ysgol.

 

Reception class to Year 6 – Could you please ensure that you have returned your child’s flu immunisation form, that was sent home before the summer, to the school by Tuesday, September 14th. Every child’s form needs to be returned whether you want your child to be immunised or not. Spare forms are available from the school office.