Dosbarth Meithrin, Derbyn, Bl 1 a 2 / Nursery, Reception, Year 1 and 2

Dyma weithgareddau ar gyfer yr wythnos yma. Hon yw’r wythnos olaf y byddwn yn rhannu gwaith efo chi yn y fformat bresenol, bydd manylion yn dilyn yn fuan am y fformat newydd – SeeSaw.

Below are links to this week’s activities. This is the last week we’ll be sharing work with you in this format, details will follow soon about the new format – SeeSaw.

Meithrin a Derbyn

https://www.dropbox.com/sh/rhd5yadlntkalc9/AAC-aAq0pHrtYEzH2vMb_u2da?dl=0

Amserlen Meithrin Timetable

Amserlen Derbyn Timetable

 

Blwyddyn 1 a 2

https://www.dropbox.com/sh/i4ylog82vu829yc/AACBCAtyDgnmm0fuWFr__ayaa?dl=0