Diwedd a dechrau tymor / End and beginning of term

Nodyn i’ch hatgoffa y bydd yr ysgol yn cau ar gyfer y Nadolig dydd Gwener yma, Rhagfyr 23ain. Byddwn yn ail agor ar gyfer y disgyblion dydd Mercher, Ionawr 11eg. 

A reminder that the school will close for Christmas this Friday, December 23rd. We will reopen for the pupils on Wednesday, January 11th.