Dim Clwb ar ol Ysgol 15.10 / No After School Club 15.10

Nodyn i’ch hysbysu na fydd posib i ni gynnal y clwb ar ddydd Llun, Hydref 15fed. Mae hyn oherwydd hyfforddiant amddiffyn plant i holl staff yr ysgol.

A wnewch chi sicrhau fod trefniadau eraill wedi’u gwneud ar gyfer casglu’r plant am 3:30 pm ar y noson yma os gwelwch yn dda.

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra mae hyn yn ei achosi.

 

Dear parents,

It won’t be possible for us to hold the After School Club on Monday 15th October. This is due to child protection training for all school staff. 

Could you please make alternative arrangements to collect your child/children at 3:30 pm from school on this day.

Apologies for any inconvenience this causes.

Diolch yn fawr / Thank you

Osian Jones