Dewis cinio / Choosing lunch

Mae wedi dod i’n sylw fod rhai disgyblion yn gwrthod cymyrd y bwyd sydd wedi archebu o flaenllaw ar eu cyfer amser cinio ac yn gofyn am rywbeth gwahanol wrth y cownter gweini, weithiau oherwydd nad yden nhw’n hoffi beth sydd wedi cael eu ddewis iddynt. Mae hyn yn achosi problemau i staff y gegin, gyda’r bwyd yn cael ei goginio yn ol yr hyn sydd wedi ei archebu ac yn gallu golygu fod rhai yn bwyta y nesaf peth i ddim i ginio.

Os gwelwch yn dda a wnewch chi sicrhau fod eich plentyn yn hoffi’r hyn sy’n cael ei ddewis a’i archebu iddynt.

It’s come to our attention that some pupils a refusing to take the food that has been pre ordered for them for school dinner and are asking for something different when they get to the serving hatch, sometimes as they don’t like what’s been ordered. This causes issues for the kitchen staff, with food being cooked according to what has been ordered and can lead to some pupils eating next to nothing for their lunch.

Could you please ensure when you’re ordering that your child likes what is chosen for them.

Diolch am eich cydweithrediad / Thank you for your cooperation