Dewis cinio ar ParentPay / Choosing lunch on ParentPay

Os gwelwch yn dda a wnewch chi gofio dewis cinio ysgol eich plentyn drwy ParentPay cyn 8:00am bob diwrnod. Gallwch ddewis am bythefnos o flaenllaw. Mae nifer o’r plant yn cyrraedd yr ysgol heb ddewis, sy’n golygu fod yr athrawon yn gorfod gwneud drostynt gan wastraffu amser addysgu a dysgu.

Could you please ensure that you have chosen your child’s school lunch through ParentPay by 8:00am every day. You can choose up to a fortnight beforehand. A number of children are arriving at school without having chosen meaning that the teachers have to this, therefore eating into valuable teaching and learning time.